Ansvarsforhold

Det er tilladt at bruge dokumenter (såsom årsberetning, miljøredegørelse, pressemeddelelser, data-sheets etc.) fra denne hjemmeside forudsat at (1) den nedenfor nævnte copy right bemærkning fremgår af alle kopier, (2) at brugen af sådanne dokumenter fra hjemmesiden er til informationsformål og ikke til kommerciel brug samt at de ikke kopieres eller offentliggøres på nogen netværkscomputer eller bliver offentliggjort i noget media, og (3) at der ikke ændres i dokumenterne. Brug af dokumenterne til andet formål er strengt forbudt og kan blive retsforfulgt.

Tilladelsen til at bruge de ovenfor specificerede dokumenter omfatter ikke design og layout af ROCKWOOL A/S hjemmeside eller nogen anden af ROCKWOOL International A/S ejet eller kontrolleret hjemmeside. Elementer af ROCKWOOL A/S hjemmeside er beskyttet ved lov og må ikke kopieres eller efterlignes i sin helhed eller delvist. Intet logo, grafiske fremstillinger eller billeder fra nogen af ROCKWOOL Gruppens hjemmeside må kopieres eller transmitteres igen uden udtrykkelig tilladelse fra ROCKWOOL International A/S. 


ROCKWOOL A/S påtager sig ikke ansvar for anvendelse af de givne informationer, de givne dokumenter og grafiske fremstillinger på hjemmesiden til et givent formål. Alle sådanne dokumenter og relaterede grafiske fremstillinger stilles til rådighed som de er uden garanti af nogen art. I intet tilfælde kan ROCKWOOL International A/S gøres erstatningspligtig for nogen direkte, indirekte, deraf betinget tab eller tab i det hele taget som følge af mistet brugbarhed, data eller indtjening, det være sig i forbindelse med kontrakter, forsømmelighed eller anden handling som opstår af eller i forbindelse med brugen af information, som er til rådighed på denne hjemmeside.

Dokumenter og relaterede grafiske fremstillinger offentliggjort på denne hjemmeside kunne omfatte tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. 

 

COPYRIGHT bekendtgørelse. Copyright ® ROCKWOOL International A/S, Hovedgaden 584, 2640 Hedehusene, Denmark. Alle rettigheder forbeholdt. 

Varemærker: ROCKWOOL, BATTS, CONLIT, CREATE AND PROTECT, FLEXIBATTS, FLEXI A-BATTS, GRODAN, HANDY-BATTS, HARDROCK, MINI-BATTS, REDAir FLEX, REDAir LINK, REDArt, REDArt TRIO FACADEBATTS, ROCK PROFILSYSTEM, RockDelta, ROCKFON, ROCKORBIT, ROCKSAFE, ROCKSHELL, ROXUL, RockZero, SEAROX og/eller navne på andre produkter omtalt på hjemmesiden er enten varemærker eller registrerede varemærker hos enten ROCKWOOL International A/S eller associerede selskaber. 

Alle øvrige rettigheder, som ikke er givet udtrykkeligt heri, er forbeholdt.

ROCKWOOL A/S forbeholder sig ret til enhver tid at foretage nødvendige ændringer af produkter og anvisninger. Tekniske specifikationer er således afgivet med forbehold for ændringer.

Back