Komfort og indeklima

De fleste af os tilbringer størstedelen af tiden indendørs

Derfor er det vigtigt, at indeklimaet i vores bygninger er godt. Det gælder, hvad enten det er i hjemmet, i institutioner og skoler eller på arbejdspladser.

Et godt indeklima har stor betydning for vores velvære og sundhed, for indlæring i undervisningssystemet og for hvor godt, vi præsterer på arbejde.

Flere faktorer har indflydelse på om indeklimaet er godt:

  • Træk og kulde
  • Støj
  • Fugt og skimmelsvamp

Isolering har stor betydning for:

ROCKWOOL koncernen forvandler årligt mere end 800.000 tons restprodukter fra andre industrier til konkret energibesparelse.

Back